دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه روش های نوین تدریس و ارزشیابی برگزار گردید


ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه روش تدریس و ارزشیابی


ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه سه روزه خلق ثروت


ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸

برگزاری گرامیداشت روز دانشجو


ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

16 آذر ماه روز دانشجو گرامی باد


ادامه...
  • تاریخچه گروه آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایران از اواخر دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰ خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرد. راه اندازی دوره ی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در این مرکز از اوایل دهه ۸۰ شروع شد. با توجه به سیاست های وزارت مطبوع سه دانشگاه مستقر در تهران برای تربیت دانشجوی آموزش پزشکی انتخاب شدند که دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از آن ها بود.در آن زمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش به دلیل در اختیارداشتن ردیف های هیأت علمی شاغل، مسؤولیت تربیت دانشجویان را به عهده گرفت. در سال ۸۸ گروه آموزش پزشکی از مرکز مطالعات جدا شد و به طور مستقل در دانشکده پزشکی استقرار یافت و با تصویب سیاست پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی آموزش پزشکی توسط وزارت متبوع، اولین دوره ی دکترای تخصصی آموزش پزشکی در ایران در این گروه راه اندازی شد. هم اکنون گروه آموزش پزشکی علاوه بر تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش دانشگاه همکاری گسترده دارد.
 
  • اهداف گروه آموزش پزشکی
 تربیت دانش آموختگان توانمند در مقاطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد
همکاری با مرکز و دفاتر مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه
همکاری با مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
مشارکت فعال در تدوین سیاست های آموزشی برنامه ی استراتژیک دانشگاه
ترویج روش های نوین تدریس و فناوری های جدید آموزش علوم پزشکی


 
  • ارزش ها در گروه آموزش پزشکی
تعهد، صداقت و انضباط در ارتباطات درونی و بیرونی گروه
همکاری و مشارکت گروهی
رشد، پیشرفت و نوآوری با انجام پژوهش های کاربردی و به کار گیری نتایج آن ها در حوزه آموزش پزشکی
بهبود فرآیندهای آموزشی و پژوهشی به منظور رضایت مندی ذینفعان 
توسعه همکاری های برون بخشی به منظور ارتقای جایگاه گروه 
رقابت با سایر گروه های آموزشی با تأکید بر صداقت، خلاقیت و نوآوری


 
  • رسالت گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند مشکلات نظام آموزشی را از طریق پژوهش شناسایی کنند و برای حــل آن از طریق تحقیقات مناسب، راه حل های علمی، منطقی و قابل ارزیابی برای مسائل آموزشی ارائه دهند. به علاوه، به رهبران و مدیران آموزشی در انتقال تکنولوژی ها و روش های مناسب آموزش به منظور ارتقای کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه کمک کنند و با شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشگاه و با شناخت عوامل پیشرفت و توسعه، ایفای نقش کنند.

 
  • چشم انداز گروه
تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند مشکلات نظام آموزشی را از طریق پژوهش شناسایی کنند و برای حــل آن از طریق تحقیقات مناسب، راه حل های علمی، منطقی و قابل ارزیابی برای مسائل آموزشی ارائه دهند. به علاوه، به رهبران و مدیران آموزشی در انتقال تکنولوژی ها و روش های مناسب آموزش به منظور ارتقای کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه کمک کنند و با شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشگاه و با شناخت عوامل پیشرفت و توسعه، ایفای نقش کنند.
  • آدرس ما: بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه دوم، گروه آموزش پزشکی
  • شماره تماس های ما : ۸۶۷۰۳۳۰۴ – ۰۲۱ و ۸۸۶۲۲۶۰۷ - ۰۲۱
  • می توانید از طریق پست الکترونیکی med@iums.ac.ir برای ما ایمیل بزنید.

متن

متن

متن